โซนที่ 2

กิจการนานมา

จากห้างสรรพสินค้าสู่พิพิธภัณฑ์

ข้อมูลเบื้องต้น

ติดต่อ

เกมส์

ข่าวสาร

โซนที่ 3

คุณค่าทางสถาปัตยกรรม

เล่าเรื่องอาคาร

Zone 1 :

ก่อสร้างอาคาร

Zone 2 :

กิจกรรมนานมา จากห้างสรรพสินค้าสู่อาคารพิพิธภัณฑ์

Zone 3 :

คุณค่าทางสถาปัตยกรรม

วันวานรอบพิพิธพัณฑ์

Zone 1 :

ใครๆก็ต้องมาพระนคร

Zone 2 :

รัฐ และ ราษฏร์ บนพื้นที่ของการอยู่ร่วมกัน

Zone 3 :

มองรอบพิพิธภัณฑ์