“เล่าเรื่องอาคาร จากห้างฝรั่งสู่พิพิธภัณฑ์” กับ “วันวานรอบพิพิธภัณฑ์”